• Srečanje s starčkom simeonom - svečnica Evangelist Luka nam skrivnost Božjega otroka tudi po rojstvu v betlehemskem hlevu prikazuje v vedno novih srečanjih. Eno najlepših srečanj se zgod...

     
  • VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2022 V SELCIH  je bilo pri krstu lansko leto 27 otrok, 12 deklic in 15 fantov, 19 jih je bilo iz urejenih zakonov, 7 iz izvenzakonskih skupnosti, en otrok iz civilnega ...