• Bil je čas, ko so verniki prinesli k sveti maši praktične darove: kruh, sadje, poljske pridelke, male živali, vino, olje  in druge dobrine.   Pri darovanju je vsak svoj dar pr...

     
  • Tik pred obhajilom duhovnik veliko posvečeno hostijo, ki je malo prej postala Jezusovo Telo, razlomi na dve polovici. Potem od ene polovice odlomi še majhen delček  in ga spusti v kelih,...

     
  • Jezus je  za svojo nekrvavo daritev oziroma za daritev svete maše izbral  darova: kruh in vino. Tega ne sme nihče spremeniti. Ni pomembno, katere vrste vino je. Lahko je sladko, kisl...

     
  • Duhovnik nas pri sveti maši pred branjem odlomka iz evangelija opozori, iz katerega evangelija bomo poslušali: ali iz evangelija po Mateju ali po Luku, ali po Marku ali po Janezu. To sto...