Farni list št. 14 (27.11.2022)ADVENT &ndash; ČAS HREPENENJA PO ODRE&Scaron;ENIKU &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vse od mojega otro&scaron;tva me vsak advent spremlja znana stara pesem Vi, oblaki, ga rosite. Kot otroka me je ta pesem le očarala, nisem pa vedel, kaj pomeni. Kaj pomeni ta stari adventni klic? Rosa je v Stari zavezi pomemben simbol. Kaže, kako nebo oplaja zemljo. Rosa ponoči nesli&scaron;no pada na večinoma suha polja. V jutranjem soncu se ble&scaron;či, njene kapljice spominjajo na dragocene bisere. Biser pri Grkih simbolizira ljubezen, pri Perzijcih devi&scaron;tvo. Rosa je prispodoba za odre&scaron;itev in prenovo življenja. V Izraelu je bila rosa, ki je ponoči legala na izsu&scaron;eno zemljo, vedno znova podoba tega, da Bog sam skrbi za ljudi, da z nežno roso svoje Ljubezni oplaja tisto, kar je v nas izsu&scaron;eno, ter iz nas izvablja novo življenje. Naj nebo skrivoma in čisto tiho porosi na nas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mesija ne bo pri&scaron;el z zunanjo močjo, pač pa kot rosa, ki se na zemlji lesketa kot biser in tudi nas preoblikuje v dragocen biser, kakr&scaron;nega nam je namenil Bog že od vekomaj. Podobno kot rosa tudi dež simbolizira Božje oplajanje zemlje. Oblaki pa naj ne bi pustili padati le dežju, ki oplaja, pač pa naj bi deževali pravičnost. Ljudje, ki nas je posu&scaron;ila in izsu&scaron;ila opoldanska vročina na&scaron;ega vsakdana, hrepenimo po Pravičnem, po človeku, ki se popolnoma razlikuje od nas, ki je pravičen, pravi, pokončen, ki ustreza podobi človeka. Hrepenimo po Pravičnem, ki bo tudi nas naredil pravične, ki bo tudi nas vzravnal in nas vodil k pravemu življenju. Čutimo, da bo na&scaron;e življenje uspelo in obrodilo samo tedaj, ko bo ta Pravični pri&scaron;el k nam in popravil vse, kar smo storili narobe, ker smo se odvrnili od Boga. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tako v adventu hrepenimo po Odre&scaron;eniku, ki ozdravlja na&scaron;e rane, po Mesiju, ki nas osvobaja, po Pravičnem, ki nam omogoča, da prav živimo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po: A. Grun, Božična knjiga &nbsp; Celoten farni list si lahko ogledate v arhivu, ali ga prenesete tule:&nbsp;,&nbsp; &nbsp; &nbsp;https://zupnija-selca.rkc.si/index.php/content/display/26<![CDATA[Arhiv]]><![CDATA[Farni list št.14 (27.11.2022)]]><![CDATA[Farni list št.13 (6.11.2022)]]><![CDATA[Farni list št.12 (16.10.2022) ]]><![CDATA[Farni list št.11 (18.9.2022)]]><![CDATA[Farni list št.10 (21.8.2022)]]><![CDATA[Farni list št.9 (17.7.2022)]]><![CDATA[Farni list št.8 (19.6.2022) ]]><![CDATA[Farni list št.7 (22.5.2022)]]><![CDATA[Farni list št.6 (1.5.2022)]]><![CDATA[Farni list št.5 (10.4.2022)]]><![CDATA[Farni list št.4 (20.3.2022)]]><![CDATA[Farni list št.3 (27.2.2022)]]><![CDATA[Farni list št.2 (30.1.2022)]]><![CDATA[Farni list št.1 (9.1.2022)]]>