Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 26. 04. 2020

Farni list št. 6

MARIJA, NAŠA MATI

Dragi bratje in sestre, dragi Marijini častilci! Z Marijo bomo hodili skozi ves mesec maj. Otroci, mladi, starši, starejši, bolni … vsi. Ob njej se bomo vedno znova učili živeti po Božji volji. K njej se bomo zatekali s svojimi življenjskimi preizkušnjami. Njo si bomo vzeli za učiteljico življenja v naših družinah. Ona je res Kraljica družine: kraljica naših krščanskih družin in Kraljica družine vseh Božjih otrok – Cerkve.

Ker je Marija mati Jezusa Kristusa, ki je moj brat, ker je mati Cerkve, katere ud sem tudi jaz, je Marija tudi moja mati, naša Mati. Tako jo imenujejo verniki od najstarejših časov vse do danes, in ta častni naziv bo za stalno ostal na ustih vseh kristjanov, njenih otrok.

To dejstvo, da je Marija naša mati, pa nas tudi obvezuje. Pripadamo namreč Cerkvi, njeni udje smo, in tudi od nas je odvisno, kako bo to Kristusovo telo v današnjem času lahko učinkovito delovalo. Marija, ki je Kristusu ponudila svoje telo za učlovečenje, je tudi najpopolnejše uresničevanje Cerkve. Zato je tudi nam najpopolnejši vzor uresničevanja našega poslanstva, življenja nas, kot udov Cerkve.

V Mariji gleda Cerkev uresničevanje svojega upanja in vanjo vsak vernik postavlja svoje upanje. Marija je moja Mati, je naša Mati! Njeno srce je srce najboljše matere, ki uslišuje prošnje svojih otrok, ki še hodimo po tej solzni dolini. Nismo nemočni reveži, temveč Božji in Marijini otroci. Če hočemo torej biti kristjani in živeti kakor Kristus, glejmo na Marijo, ki je pot h Kristusu.

Maj nas vabi, da se ob šmarnicah družimo ob Mariji. Ponesimo njen zgled preko našega življenja med ljudi. Naj ne pričamo le v mesecu maju, temveč vselej, da je ona naša mati, naša priprošnjica, zgled in vzor. Naj nam izprosi milosti, da bomo kot dejavni udje Cerkve uresničevali svoje poslanstvo v svetu.

Povzeto po: J. Kužnik, Kraljica družine

 

OBVESTILA

  • Od nedelje, 26. 4., do nedelje, 3. 5., poteka teden molitve za nove duhovne poklice pod geslom Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi. Lepo povabljeni v teh dneh k moliti v ta namen!
  • V petek, 1. 5., na praznik Jožefa Delavca, se prične šmarnična pobožnost. Šmarnična pobožnost bo letos potekala bolj zasebno. Vsi vabljeni k molitvi k Mariji, naši Nebeški Materi! Zadaj na mizi pod zvonikom v farni cerkvi je nekaj knjig za šmarnično branje, ki jih lahko vzamete ter berete, molite in prepevate po domovih.
  • V nedeljo, 3. 5., bi moralo biti srečanje za starejše in bolne farane, a bo zaradi razmer prestavljeno na kasnejši čas. Bom pravočasno obvestil!
  • V nedeljo, 10. 5., smo načrtovali prvoobhajilno slovesnost, a bo tudi ta enkrat kasneje, ko bodo razmere to dopuščale. Dragi prvoobhajanci, lepo prosim, da se na to prvo srečanje z Jezusom po svojih najboljših močeh doma pripravljate z molitvijo, učenjem vprašanj ter spremljanjem svete maše po elektronskih sredstvih.
  • V nedeljo, 17. 5., bi moralo biti srečanje letošnjih zakonskih jubilantov, a tudi to je zaradi razmer, kakršne so, prestavljeno na kasnejši datum, ki ga bom pravi čas objavil. Hvala za razumevanje!
  • Veroučenci, prosim, da doma pogledate in naredite naloge. Kako bomo zaključili ocene in razdelili spričevala, vas bom obvestil v naslednjem Farnem listu!
  • Zaobljubljene svete maše (Florjanova, urna in za odvrnitev hude ure). Povabljeni, da darove zberete po vaseh (znajdite se tudi tisti, ki ste običajno zbirali darove na veliko soboto ob blagoslovu jedi). Mašni namen na čast sv. Florjanu ali za urno mašo bo opravljen, do preklica, v farni cerkvi in ne na Bukovici. Če se bodo razmere uredile, pa bo vse tako, kot je običajno.
  • Kako v tem času »naročiti« sveto mašo? Na list napišete namen, po katerem bi želeli, da duhovnik mašuje. Zraven lahko dopišete, kdaj bi si želeli, da bi bil namen opravljen. Skupaj z darom ga dajte v kuverto ter oddajte v nabiralnik pri župnišču. Po najboljših močeh bom skušal ugoditi vaši želji. Hvala za vse namene, ki jih lahko oddam tudi drugim duhovnikom.
  • Darovi za cerkev. Ker v tem času ne smete prihajati k sveti maši v cerkev, kjer bi lahko ob nedeljah oddali tudi svoj dar za cerkev, ste povabljeni, da nakažete svoj dar na TRR župnije Selca ali Bukovščica. Številki računov pri DBS sta sledeči: Selca: SI56 1919 0501 1336 326; Bukovščica: SI56 1919 0501 1336 423. Bog povrni vsem darovalcem, še posebej tistim, ki boste darovali za cerkev v Bukovščici, da poplačamo stroške zamenjave oken na župnišču.

 

VAŠI DAROVI

Ob smrti Katarine Demšar so sosedje darovali za cerkev sv. Križa.

Ob smrti Marije Benedik so domači in sosedje darovali za cerkev sv. Mohorja.

Vsem darovalcem Bog povrni!

 

Celoten farni list si lahko ogledate na spodnji povezavi!!