Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 6. 04. 2020

Farni list št. 5

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Bratje in sestre! »V nedeljskem jutru, v zori zlati, nastal nenadno je potres. In angel Božji, sel krilati, prišel iz svetih je nebes. Nagrobni kamen dvigne preč, Zveličarja ni v grobu več! Aleluja, aleluja!« Tako opeva Gospodovo vstajenje naša ljudska pesem. Evangelist Matej pa ga opisuje z besedami: »In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!« Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: »Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!«

Dragi bratje in sestre! Vsem želim globoko doživetje in izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: »Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!« (Ef 5,14).

Letošnja velika noč je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: Čestitam vsem strokovnim službam in civilnim oblastem in se jim zahvaljujem za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. V varstvo nebeškega Očeta se izročamo s psalmistom: »Zato se ne bojimo, tudi ko se zemlja trese in se gore rušijo v osrčje morja« (Ps 46,3). Naj se tudi med nami uresničuje Pavlov izrek: »Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu!« (Rim 8,28).

Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakorakamo v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in zmagam naproti. Gospod nas vabi: »Jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). Enako voščim tudi bratom evangeličanom in bratom pravoslavnim.

Pozdravljam tudi vse predstavnike drugih verstev. Pozdravljam vse in utrujene in preskušane; pozdravljam vse zamejce in izseljence: Tudi priljubljeni velikonočni obredi in običaji naj utrjujejo vašo pripadnost Cerkvi in krepijo vašo povezanost z rojaki: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč! Aleluja!

msgr. dr. Jurij Bizjak koprski škof

Temu voščilu se pridružujemo tudi p. Benedikt Lavrih in župnik Damjan s sodelavci.

 

OBVESTILA

  • Zaradi stanja, kakršno je bodo svete maše v prihodnje še vedno brez navzočnosti vas, vernikov. Ob tem se vam zahvaljujem za razumevanje teh navodil, ki so nam jih zaukazali, vsem nam v dobro. Svete maše bodo opravljene tako, kot je oznanjeno, le v Bukovščici ne bo sveta maša tam, ampak bo opravljena tisti dan in uro v Selcih. Tako bo, dokler ne bo oznanjeno drugače. Vsi vabljeni, da še naprej molite in sodelujete pri molitvi, h kateri vabi vsak večer veliki zvon ob 20. uri.
  • Veliki teden bo letos popolnoma drugačen, kot smo ga navajeni. V cerkvi ne bo skupnega praznovanja, ampak bova duhovnika sama. Verniki povabljeni, da obrede spremljate doma po radiu ali televiziji. Vsak dan je sveta maša po Radiu Ognjišče ob 19. uri, na televiziji Nova 24TV ob 7-ih zjutraj iz Vatikana, na Eksodusu in RTV pa spremljajte progam in vam bodo povedali, kdaj bodo obredi. Vzemite si čas vsaj za skupno družinsko molitev.
  • Veliki petek - vzemite si čas in doma skupaj zmolite križev pot. Pomagajte si z molitvenikom Kristjan moli (od strani 213 naprej) ali pesmarico Slavimo Gospoda.
  • Velika sobota – pripravite ogenj, kasneje jedi in jih skupaj, kot družinsko občestvo, blagoslovite. Pomagate si lahko s spletno stranjo Pridi in poglej ali Slovenska škofovska konferenca – pastoralna služba.
  • Velika noč – letos bomo brez procesije, a kljub vsemu naj v naših srcih vlada veselje nad tem, da nas Gospod kljub »težkim« časom ne zapušča!!!
  • V nedeljo, 19. 4., bo blagoslov koles. Med sveto mašo bo molitev za blagoslov srečne vožnje s kolesom in blagoslov spominskih nalepk, ki jih boste lahko vzeli na mizi pod korom.
  • V nedeljo, 26. 4., bo med sveto mašo molitev za srečno delo in blagoslov s traktorji, unimogi in drugimi delovnimi stroji. Blagoslovljene spominske nalepke boste lahko vzeli na mizi pod korom. Piknik in druženje bosta enkrat kasneje po ureditvi razmer.
  • Zaobljubljene svete maše (Florjanova, urna in za odvrnitev hude ure). Povabljeni, da darove zberete po vaseh (znajdite se tudi tisti, ki ste običajno zbirali darove na veliko soboto ob blagoslovu jedi). Mašni namen na čast sv. Florjanu ali za urno bo opravljen do preklica v farni cerkvi in ne na Bukovici. Če se bodo razmere uredile, pa bo vse tako, kot je običajno.
  • Kako v tem času »naročiti« sveto mašo? Na list napišete namen, po katerem bi želeli, da duhovnik mašuje. Zraven lahko dopišete, kdaj bi si želeli, da bi bil namen opravljen. Skupaj z darom ga dajte v kuverto ter oddajte v nabiralnik pri župnišču. Po najboljših močeh bom skušal ugoditi vaši želji. Hvala za vse namene, ki jih lahko oddam tudi drugim duhovnikom.

Darovi za cerkev. Ker v tem času ne smete prihajati k sveti maši v cerkev, kjer bi lahko ob nedeljah oddali tudi svoj dar za cerkev, ste povabljeni, da nakažete svoj dar na TRR župnije Selca ali Bukovščica. Številki računov pri DBS sta sledeči; Selca: SI56 1919 0501 1336 326; Bukovščica: SI56 1919 0501 1336 423. Bog povrni vsem darovalcem, še posebej tistim, ki boste darovali za cerkev v Bukovščici, da poplačamo stroške zamenjave oken na župnišču.

Celoten farni list si lahko ogledate na spodnji povezavi!!!