Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 15. 03. 2020

Farni list št. 4(15.3.2020)

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja

 koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica

 

Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

1. V IZOGIB ŠIRJENJU KORONAVIRUSA COVID-19 IN ZA OHRANJANJE ZDRAVJA PREBIVALSTVA, SO DO NADALJNJEGA ODPOVEDANE VSE SVETE MAŠE, PODELJEVANJE ZAKRAMENTOV, ZAKRAMENTALOV, LJUDSKE POBOŽNOSTI, ŽUPNIJSKA PRAZNOVANJA IN DRUGI DOGODKI TER VSA SREČANJA.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.

b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020

OBVESTILA

Spoštovani farani! Glede na zgornje navodilo je do preklica prepovedano imeti svete maše z navzočnostjo vas vernikov. Svete maše bova s p. Benotom imela v farnih cerkvah kot je oznanjeno spodaj. Zvonovi bodo vabili k svetim mašam kot običajno, vi pa se najsvetejši daritvi pridružite v duhu. Farna cerkev bo odprta od 7-ih zjutraj do 19-ih zvečer za osebno molitev, kot je spodbujeno in določeno pod katerimi pogoji v naročilu škofov. V Bukovščici bo seznam z urami odprte cerkve in možnostjo molitve v cerkvi obešen na oglasni deski. V cerkvi lahko na mizi pod zvonikom (Selca) oziroma korom (Bukovščica) vzamete liste oz. podobice na katerih so molitev k sv. Roku, ki je zavetnik zoper kužne bolezni, rožni venec k sv. Roku in litanije sv. Roka. Vzemite in se mu čim bolj priporočajte, da bi nas na njegovo priprošnjo Bog čimprej odrešil nadloge tega virusa. Molimo drug za drugega in bodimo pozorni do pomoči potrebnih!

P. Beno se zahvaljuje za vse molitve in vse pozornosti ob njegovem okroglem življenjskem jubileju. Bog povrni!

 

VAŠI DAROVI

Ob smrti Bernarde Eržen so domači in sosedje darovali za cerkev sv. Križa.

Ob smrti Anžeta Demšarja so sosedje z Rudna darovali za cerkev sv. Križa. Vsem darovalcem Bog povrni!

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE FARNE CERKVE V SELCIH

To skrb imajo v mesecu aprilu farani z Rudna.

 

Celoten farni list si lahko ogledate na spodnji povezavi!!!