Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 26. 02. 2020

Misijon Selca 2020

Odrini na globoko

SELCA in BUKOVŠČICA

od 6. do 15. marca 2020

 

Spoštovani in dragi prebivalci župnij Selca in Bukovščica!

V župniji Selca smo imeli zadnji misijon pred desetimi leti, v župniji Bukovščica pa pred dvaj- setimi leti. To so bili dnevi duhovne obnove, nav- dušenja za življenje, upanja in utrjevanje vere.

Tudi letos bomo imeli misijon z naslovom

»ODRINI NA GLOBOKO« in bo potekal od petka,

6. marca, do nedelje, 15. marca. V želji, da pog- lobimo vero, se razveselimo našega krščanstva in naberemo duhovnih in telesnih moči za nap- rej. To bodo dnevi, ko smo povabljeni, da po be- sedah misijonarjev - duhovnikov - prisluhnemo, kako nam Kristus daje življenje v izobilju. Želimo si utrditi v prijateljstvu našo skupnost, župnijo.

Vsak dan pa bo med nami drug duhovnik, ki bo imel poleg osrednjega govora pri sveti maši še srečanje z določeno skupino župljanov. Vsi župljani ste vsak dan povabljeni k sveti maši in tudi k srečanju po maši.

To so dnevi milosti, ko nam bo Bog sprego- voril, nas tolažil in dajal moči. Imeli boste pri- ložnost za življenjsko spoved, pogovor z misijo- narjem.

Prisrčno povabljeni. Ne zamudimo prilož- nosti za lepše in duhovno bogatejše življenje. Ne bodimo list, ki nas vsakdanji veter prenaša sem in tja, ampak odrinimo na globoko. Vzemimo si čas, preglejmo mrežo svojega življenja, očisti- mo, pokrpajmo in napolnimo jo s tistimi školj- kami, ki rojevajo bisere, da bodo v prihodnosti bogatile nas in naše bližnje. V Božjih očeh smo dragoceni! Naše ime ima zapisano v Svoji dlani.

 

 

1.dan - petek, 6. marec

ČEMU ODRINITI NA GLOBOKO?

Sveti maši ob 17. uri v Bukovščici in ob 19. uri v Selcih. Med nami bo g. nadškof Stanislav Zore. Po sveti maši v Selcih bo srečanje nadškofa s člani ŽPS, ključarji, člani gospodarskega sveta in Karitas iz obeh župnij.

 

 

  1. dan – sobota, 7. marec

BOG JE V MENI

Dopoldne bo med nami g. Miro Šlibar. Ob 10. uri bo sveta maša za starejše, bolne in vse, ki strežete ter pomagate bolnim in starejšim faranom. Med

sveto mašo bo možnost prejeti zakrament bolniškega maziljenja, pred in med sveto mašo pa tudi zakrament svete spovedi.

Popoldne bo med nami duhovnik Marjan Lampret, župnik v Breznici, pevec v duhovniškem oktetu Oremus. Sveti maši bosta ob 17. uri v Bukovščici in ob 19. uri v Selcih. Med sveto mašo bo govor, po obeh svetih mašah pa srečanje s cerkvenimi pevci.

 

 

  1. dan - 2. postna nedelja, 8. marec VESELIM SE BOŽJEGA ŽIVLJENJA V SEBI IN OKROG SEBE

   Svete maše bodo kot vsako nedeljo. Med nami bo g. Anton Slabe, ki bo maševal v Bukovščici ob 8. uri in v Selcih ob 10. uri. Po sveti maši v Bukovščici bo srečanje za samske.

Po sveti maši v Selcih ob 10. uri pa bo srečanje za vse, ki se soočate s stisko in bolečino ob trpki osebni preizkušnji razhoda in se sprašujete, kako osmisliti svoje življenje ob spoznanju, da morate pot nadaljevati brez svojega življenjskega sopotnika.

 

 

  1. dan - ponedeljek, 9. marec

BEG PRED BOGOM - GREH

Sveta maša bo ob 19. uri. Med nami bo g. Branko Cestnik.

Po sveti maši z govorom bo srečanje za vse obrtnike, samostojne podjetnike, vse, ki ste kakor koli odgovorni za druge na delovnih mestih. Povabljeni tudi vsi delavci.

 

 

5.dan – torek, 10. marec

GREM NAZAJ K OČETU, celodnevno češčenje

Svete maše bodo ob 7-ih, 10-ih in 19-ih, ko bo sklep češčenja. Med nami bo ves dan kapucin br. Jožko Smukavec. Skozi ves dan bo priložnost za sveto spoved. Po večerni sveti maši povabljeni na srečanje z br. Jožkotom vsi tisti, ki ste bili pri birmi v zadnjih šestnajstih letih.

 

 

  1. dan – sreda, 11. marec

ŽIVETI KRISTUSOVO LUČ

Sveta maša bo ob 19. uri. Med nami bo g. Klavdio Peterca, župnik v Mokronogu in dekan dekanije Trebnje. Po sveti maši povabljeni na srečanje botri. Vsi tisti, ki ste že bili v bližnji preteklosti ali pa boste v prihodnosti botri bodisi pri krstu bodisi pri birmi. Še prav posebej vabljeni vsi, ki boste botri pri letošnji birmi.

 

 

  1. dan – četrtek, 12. marec

JEZUS SPREMLJA IN VZGAJA PO KRUHU ŽIVLJENJA

Sveta maša bo ob 19. uri. Med sveto mašo nas bo nagovoril p. Beno Lavrih.

Po sveti maši pa povabljeni na srečanje z zakoncema Melito in Gregorjem Čušinom vsi zakonci. Melita in Gregor sta starša šestim otrokom.

 

 

8.dan – petek, 13. marec

SPRAVA MED NAMI

Sveti maši bosta ob 17. uri v Bukovščici in ob 19. uri v Selcih. Med nami bo arhidiakon dr. Jože Plut, bivši vojaški kurat. Po svetih mašah bo sprevod s svečkami na pokopališče. V Selcih pa bo po molitvah na pokopališču še srečanje za vdove in vdovce v župnijski Krekovi dvorani.

 

 

9.dan – sobota, 14. marec

MOLIMO Z MARIJO

Sobota bo namenjena otrokom in mladim. Med nami bo salezijanec Klemen Balažic. Dopoldne ob 9. uri se bo v cerkvi začel misijonski dan za otroke, ki se bo zaključil s sveto mašo ob 12.30. K sveti maši vabljeni tudi starši otrok. Po sveti maši bo popoldne namenjeno druženju vsem mladim, študentom in animatorjem, ki se bo zaključilo s sveto mašo ob 19. uri.

 

 

10.dan - 4. postna nedelja, 15. marec

GOSPODOV DAN

Svete maše bodo kot vsako nedeljo. Ob 8. uri in 10. uri bo maševal g. nadškof Stanislav Zore. Po obeh svetih mašah ste povabljeni, da se zadržite pred cerkvijo na skupnem druženju. Gospodinje naprošam za pecivo, mlade pa, da bi postregli s pijačo.

 

Župnik g. Damjan Prošt • email: damjan.prost@rkc.si
gsm: 041-798-376 • www.zupnija-selca.rkc.si/

 

Če bi si želeli program misijona prenesti na računalnik, odprite spodnji povezavo.

Pravtako pa si lahko prenesete zgibanko misijona na drugi povezavi spodaj