Cerkev sv. Petra v Selcih

Cerkev ima tri baročne oltarje. Vsi so leseni. Postavljeni so bili v letih 1740 do 1770. Izdelovalec ni znan. Veliki oltar je posvečen sv. Petru, apostolu, ki je zavetnik župnije. Kip sedi na papeškem prestolu, desnico ima stegnjeno naprej s stegnjenimi tremi prsti, v levici drži palico. V sredini je simbožje vsevednosti, trikotnik z očesom. Pod kipom sta dva angela, desni ima v rokah tiaro, levi pa ključe. Na desni strani je kip sv. Jerneja, zavetnika usnjarjev, ki drži v rokaž, na zunanji desni pa je kip. sv. Izidorja, kmeta, tudi zavetnika interneta, ki je poznejšega izvora. Na levi strani je kip sv. Pavla z mečem in knjigo, na skrajni levi pa kip. sv. Notburge, zavetnice služkinj, kmečkega dela, živine in srečnega poroda. V oltar se lahko vložijo tudi slike. Najbolj znamenita je slika Mateja Langusa, na kateri Kristus klečečemu Petru predaja vrhovno oblast. Slika Marije z Jezusom v naročju, kopija Jelovškove Marije, je delo selčana Antona Demšarja (Zgornji Ilč). Slika Marije Brezmadežne je delo samoukinje, ljudske umetnice iz Bukovice, Kristine Potočnik, rojene Vidmar.

Daritveni oltar je iz sivega kraškega marmorja. Posvečen je bil 6. julija 1975, ko je posvetitelj nadškof dr. Jožef Pogačnik vanj vzidal svetinje svetih mučencev Celestina in Viktorja. V niši nad zakristijinimi vrati je kip sv. Lovrenca, ki je včasih imel svoj oltar na mestu oltarja sv. Jožefa.

Stranski desni oltar je posvečen sv. Martinu, škofu. Na medaljonu nad sliko je upodobljen Janez Krstnik, oboje delo Leopolda Layerja. Na levi strani oltarja je kip sv. Boštjana, na desni sv. Roka, ki pa je zaradi pomanjkanja prostora (prižnica) v cerkveni shrambi.

Stranski levi oltar ima sliko kronanja sv. Štefana. Na levi je kip sv. Andreja, na desni kip Janeza Evangelista. V medaljonu nad sliko je slika svetih treh kraljev. Slike so delo Leopolda Layerja, ki je prav tako naslikal slike križevega pota. Misijonskiž v naravni velikosti je izdelal Jože Grošelj.


Do leta 1890 sta imeli podobne baročne oltarje tudi obe stranski kapeli, ki pa so jih zaradi močne vlage zamenjali z novimi oltarji v renesančnem slogu. Nova oltarja je izdelal domači mojster Jožef Grošelj. V desni je postavil oltar sv. Jožefa, na desni ima sv. Jakoba in sv. Metoda, na levi pa sta sv. Matej in sv. Ciril. Med generalno obnovo cerkve v letih 1974/75 so levi oltar Lurške Matere božje odstranili zaradi dotrajanosti, ki jo je povzročila vlaga, kipe z oltarja so pomaknili v zidne odprtine. Pod Marijo sta kipa sv. Joahima in sv. Ane, na skrajni desni je sv. Lucija, na desni pa Marija Magdalena. Med obnovo so dogradili tudi severni prizidek.

Slika sv. Družine žefovi kapeli nad spovednico je delo Kroparja Petra Žmitka. Med prižnico in spovednico je bila nekoč slika sv. Antona, ob njej pa klečalnik, saj so tja prihajali kmeti priporočat za živino, vendar te slike ni več.

Najstarejši predmet v cerkvi je krstilnik. Zapiski omenjajo, da ga je že l.1604 blagoslovil škof Tomaž Hren. Na zunanjih stenah je prikazan izgon iz raja in Jezusov krst.