Cerkev sv. Jedrti v Lajšah

Leto izgradnje ni znano, le po stilu lahko sklepamo, da je bila stavba grajena v pozni gotiki, barokizirana (prelep baročni zvonik) pa je bila leta 1713. Cerkev je bila romarska, obiskovali so jo ljudje, ki so hodili preko Lajš in Dražgoš na Gorenjsko. Leta 1936 so obnovili bandero, leta 1936 pa celotno cerkev, predvsem po zaslugi rojaka Janeza Rihtaršiča, duhovnika in duhovnega svetnika, ki je cerkvi zapustil hranilno knjižico. Leta 1945 pa je bila celotna cerkev porušena do tal. Sčasoma ni bil viden niti talni obris nekdaj tako lepe cerkve, del cerkvenega stavbišča je celo prešel v cestišče ob prenovi ceste Dražgoše - Jamnik.Cerkev so ponovno pozidali v začetku 90. let 20. stoletja in je tako najmlajša v dolini. Blagoslovljena je bila 20. septembra 1992. Takrat so bili tudi vrnjeni kipi sv. Matevža, sv. Marije in sv. Jedrti (znanilka pomladi in zavetnica pred mišmi in podganami) iz 18. stoletja, ki so bili po vojni predani v varstvo Loškemu muzeju.Lajše praznujejo marca, v nedeljo po godu sv. Jedrti in septembra na obletnico posvetitve.