Cerkev sv. Tomaža

Prvotna stavba je bila zgrajena v času romanike, v 15. ali 16. stoletju. Prezbiterij kaže znake gotike. Ohranjena je bila skodlasta streha zvonika, ki je skupaj z notranjostjo večinoma baročna, delo škofjeloškega stavbenika Janeza Krstnika Molinara, ki je opravil prezidavo leta 1860.Leta 1945 je bila cerkev minirana. Poškodba sten iz 19. stoletja je hkrati odkrila ostanke fresk iz 14. stoletja, ki jih je ob obnovi cerkve v letih 1965 - 1967 skupaj s poslikavami furlanskih mojstrov iz 15. stoletja restavriral prof. Snoj.

V cerkvi je pet kipov: sv. Tomaž, Marija z Jezusom, sv. Andrej, sv. Matija in sveti Janez Nepomuk. V zakristiji je ohranjena lepa baročna rezbarija kanonske table. V ladji visi na ploši restavrirana freska sv. Jožefa iz 14. stoletja.Soseska (sveti Tomaž, Praprotno in Spodnja Luša) imajo žegnanje na nedeljo po malem šmarnu - 8. septembra.