Cerkev sv. Križa v Kališah

Cerkev ima na pročelju v lopi dragocene freske sv. Kunigunde iz 15. stoletja. Stil fresk je pogiottovski, so pa delo furlanskih in italijanskih delavnic. Iz lope sta dva vhoda v cerkev, vendar je desni zazidan. Sama notranjost je dvoladijska s prezbiterijem.

Zaradi vrednosti fresk na pročelju je bila cerkev, ki je bila uničena med vojno, leta 1948 obnovljena z denarjem Zavoda za spomeniško varstvo. Načrt za obnovo je napravil arhitekt Bitenc. Cerkev je pokrita z opeko, stranska ladja pa s pocinkano pločevino. Zamenjano je bilo tudi ostrešje.Obnova notranjščine se je nadaljevala leta 1965, leta 1977 pa je bil na novo obzidan zvonik, ki je bil porušen do cerkvenega kapa. Načrt zanj je prav tako izdelal arhitekt Bitenc, za ostrešje pa Janez Markelj, domačin. Izdelali so ga Mirko Maglič iz Jažabelta pri Varaždinu, Franc Štebe iz Žej pri Komendi, strelovod pa Janez Šifrar iz Škofje Loke. Glavni pobudnik za obnovo zvonika je bil dobrotnik Franc Demšar po rodu z Rudna, sicer živeč v Ohringenu v Nemčiji, veliko pa je pridala tudi soseska.

V prezbiteriju je križ s korpusom, kip sv. Roka, zavetnika pred kužnimi boleznimi in Marija (ki pozdravlja Elizabeto). V apsidi prezbiterija je velika slika na platnu. Na desni je Križani, ob vznožju je Marija, zgoraj angeli in Bog Oče, spodaj pa trpeči v vicah.

V skrinji v ladji je nekaj ostankov baročnih oltarjev, ter štirje kipi: sv. Tilen, svetnik diakon in križani brez rok.

Cerkev je bila blagoslovljena 18. avgusta 1929, na nedeljo po sv. Roku je tudi vsako leto žegnanje soseske: vasi Kališe, Studeno, Češnjica in Rudno.

Maša je na Svetem Križu vsakega 16. avgusta (sv. Rok) ob 8h zjutraj, prvo nedeljo po svetem Roku pa ob 10h.