Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 11. 09. 2016

Utrinek srečanje starejših v Bukovščici 2016

V nedeljo, 28. 8. 2016, smo v župniji Bukovščica imeli srečanje za bolne in ostarele farane.

Srečanje se je pričelo  s sveto mašo ob 8.00 uri. Pred mašo so naši starejši in ostareli dobili v znamenje pozornosti lep šopek na prsi, pri sami sveti maši pa, kdor je želel, zakrament svetega maziljenja, ki ga jim je podelil gospod Anton Slabe. Po maši se je srečanje nadaljevalo za skupno mizo v župnišču, kjer je ob jedači in pijači stekel prijeten, sproščen pogovor. Nekateri so prišli od blizu, drugi od daleč in vsi so radi  poklepetali.

Nekaterih naših faranov pa zaradi zdravstvenih težav oziroma obnemoglosti ni bilo med nami. Tudi njih smo se spomnili.                         

 

Brez skupnega sodelovanja faranov in brez rdeče niti modrosti, ki so nam jo zapustili naši  starejši, tega ne bi zmogli.

Tako smo veseli, da poleg gospoda župnika tudi vsak faran doprinese svoj cvet  v skupni šopek našega srečanja. To pomeni, da gospod župnik opravi sveto mašo, nekdo  bedi nad spiskom  imen naših starejših, drugi uredi vabila, spet nekdo poskrbi za urejen prostor,  šopke, jedačo in pijačo, strežbo, pospravljanje… prav vsi pa smo odgovorni za dobro voljo in veselje na srečanju.

 

Tako hvala vsem, ki ste imenovani ali neimenovani in ste polepšali dan.

Hvala v imenu  naših starejših.

 

Še misel :                                   SPOŠTOVANJE DEDIŠČINE

JE SPOŠTOVANJE

                                                                 SAMEGA SEBE.                           (Bogataj, 2005)

                     

V NEBESIH SEM DOMA:

TO GLASNO PRAVITA,

MI ZEMLJA IN NEBO

IN VSAKA STVAR LEPO.         (Anton Martin Slomšek, 1876)