Cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Zabrekvah

Podružnica pripada vasi Zabrekve in Topolje.

Baročna cerkev s kamnitimi oboki je bila po drugi svetovni vojni skoraj popolnoma uničena. Marca 1945 je bila podminirana cerkvena ladja, ostal pa je zvonik. Leta 1972 pa je strela še v zvoniku zanetila požar. Nova cerkev (s starim zvonikom) je bila postavljena l.1973. Obnova ostrešja je bila izvedena po načrtu Selčana Franca Bernika, sledila ji je obnova zvonikovih fasad.

Načrt za prezbiterij je naredil inženir arhitekture Bahar, naredil pa ga je France Čenčič iz Selc, ki je v oltarni podstavek in ambon prenesel kopije baročnih linij. Od prejšnje cerkve je ostalo 8 kipov. V apsidi sta kipa sv. Mohorja in Fortunata, desno je sv. Miklavž, levo je kip papeža svetega Urbana. Na desni je kip svetnice redovnice (najbrž sv. Margarita - sklepa se po stari banderi z imenom svetnice) in papež Gregor, sedeč na oblaku. Na levi strani cerkve je kip sv. Barbare (ali sv. Katarine) in Marija z Jezusom, ki stoji na kači. Križ za procesije je postal oltarni križ. V zvoniku so trije bronasti zvonovi: velika dva sta nova, malega pa so pustili med 1.svetovno vojno.Cerkev je 5. oktobra, na prvo nedeljo v oktobru leta 1975, blagoslovil takratni škofjeloški dekan Ivan Kos, na obletnico blagoslovitve ima soseska žegnanje.