Župnijski pastoralni svet

Za družinsko mizo družinski člani večkrat načrtujejo delo, se dogovorijo, kdo bo kaj naredil, uredil pripravil ... Tako delo poteka načrtno, se ve, kdo kaj postori,  in ne dela vsak po svoje, kakor je njemu osebno všeč in prav.

Podobno v župniji tako imenovani župnijski pastoralni svet (ŽPS) skupaj z župnikom načrtuje PASTORALNO DELO. (Za gospodarske  zadeve v župniji je gospodarski svet.) Župniku se lahko zdijo nekateri predlogi dobri, župljanom pa morda ne. Lahko je tudi obratno; župljani imajo do odločenega pastoralnega dela svoj pogled, župnik pa z vidika celotne Cerkve, pravega nauka, cerkvenih smernic  ali škofijskih določil ve, kako naj potekajo določene pastoralne zadeve v župniji. Na srečanjih ŽPS se mnenja uskladijo.

Župnik in člani ŽPS skupaj načrtujejo vsestransko pastoralno delo. Dogovorijo se, kakšne pobude bi bile primerne za adventni in postni čas, da bi bil za večino čim bolj duhovno učinkovit. Načrtuje, kakšna adventna, postna ali druga pričevanja bi imeli in katere goste bi povabili. Potrebno se je dogovoriti za romanja različnih skupin, kdaj in kam bi romali. Zberejo se predlogi, kako naj poteka priprava prvoobhajancev in birmancev v župniji. Tu so še šmarnice, križev pot, rožni venec v oktobru, molitve za pokojne v novembru,  božičnica, polnočnica ... ŽPS načrtuje pripravo na prejem zakramentov in samo podeljevanje zakramentov.  Na vrsti so lahko dogovori  glede verouka, dela z mladimi, zakonci in podobno.  Pomembno področje pastoralnega dela je bogoslužje, zlasti sveta maša in s tem povezano delo z bogoslužnimi sodelavci: ministranti, pevci, bogoslužnimi bralci, izrednimi delivci svetega obhajila, čistilci cerkve in krasilci. K  pastoralnemu delu sodi še vrsta drugih področij, kot so spovedovanje, obiski bolnikov na prve petke in pred prazniki, skrb za povezanost župljanov, skupine v župniji, oblikovanje občestev, verski tisk, župnijski list, spletne strani, molitev, čaščenje Svetega Rešnjega Telesa, duhovni poklici in še marsikaj. Na srečanjih se dogovorimo, kdo bo kaj naredil ali pridobil še druge sodelavce. Prevzeto nalogo član ŽPS z veseljem in  zanesljivo izpolni, saj mu ne pomeni breme, ampak priložnost storiti nekaj dobrega za Boga in občestvo.

Članom ŽPS lahko zaupate svoje predloge in svoje poglede, da jih posredujemo na srečanjih. Srečanja so ali mesečna ali občasna.

 

                                                             Člani župnijskega pastoralnega sveta