Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 1. 10. 2014

Kristjan je lahko resnično vesel in srečen človek

S krstom človek prejme tako velike in pomembne darove, da je lahko Bogu in vsem, ki mu sveti krst omogočijo, izredno hvaležen ves čas življenja na zemlji.

Dar svetega krsta človeku izbriše (odpusti) izvirni greh. Na zunaj to ni opazno. Za človekovo osebnost in njegovo dušo pa je to življenjskega pomena. Biti brez izvirnega greha je veliko več kot biti zdrav, za razliko od neozdravljivo bolnega. Primerjava je sicer slaba, vendar lahko pomaga k razumevanju razlike  med krščenim in nekrščenim človekom. Recimo, da je tako velika duhovna razlika,  kot bi bila  v duši nekrščenega noč, tema,  v duši krščenega pa dan, bleščeče svetlo. Kdor je krščen že kot otrok, je to velik dar, saj je že zgodaj deležen  velike duhovne spremembe.  Katehumen (odrasla oseba, ki prejme sveti krst) pa je teh milosti deležen šele v odrasli dobi.

- Krščeni je ob krstu deležen posvečenja, prejme posvečujočo milost, katero ohrani vse do storjenega velikega greha. Velik greh uniči posvečujočo milost.

- Za velike  grehe, storjene po krstu, lahko dobi odpuščanje pri sveti spovedi.

- Krščeni ima možnost, da se pri svetem obhajilu  njegovo telo, njegova oseba združuje , hrani s Telesom Jezusa Kristusa.

- Krščeni (če ga starši, botri in drugi ljudje vzgojijo v dobrega kristjana) ve, da Bog obstaja, da smo nenehno v Njegovi navzočnosti, da smo vedno od Njega ljubljeni.

- Krščeni ve, da je pravi smisel našega bivanja na zemlji priprava na večno življenje.

- Kristjan je poučen, da tudi težave, križi, problemi, ki se pojavljajo, niso le breme, ampak lahko pomoč za zveličanje, če jih sprejmemo vdano in z ljubeznijo, je po Božji besedi poučen, zakaj je na svetu trpljenje.

- Kristjan  dobi v Svetem pismu odgovore na številna življenjska vprašanja.

- Kristjan  je lahko vesel in srečen, ker veruje in verjame, da s smrtjo ni konec, ampak začetek novega, neizmerno lepšega, bolj srečnega, večnega življenja.

Kristjanu ne bi smelo biti nikoli nerodno povedati in pokazati, da je veren. Nikoli ni potrebno, da bi se kristjan počutil nelagodno. Biti kristjan je velika milost, velik dar, velika prednost, saj smo Božji otroci deležni  izrednih darov in milosti, ki se ne morejo kupiti za zlato ali denar. Naklonjeni so nam zaradi trpljenja in smrti  Jezusa Kristusa. Kristjan, veliko je tvoje dostojanstvo.

Milan Grden