Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 14. 11. 2020

MOLITVE ZA PRIPOROČENE RAJNE PO POSAMEZNIH DNEH 3.11-21.11.2020

MOLITVE ZA PRIPOROČENE RAJNE

PO POSAMEZNIH DNEH

 

TOREK, 3. 11.

++papeži

++škofi

++duhovniki

++duhovniki iz Selc

++duhovniki, ki so delovali v naši župniji

+Franc Šuštar

+Jože Gregorič

+Milan Grden

+Ivan Mihelič

+Janko Novak

++dobrotniki naše župnije

++Kramarjevi

duše v vicah

 

ČETRTEK, 5. 11.

++Prošt

++Golobar

+ Andrejas Škorja

+Bruno in Pavla Škorja

+ Fani Sever

+Minka Povše

++Benedičič (Studeno)

++Krbuskarjevi

+Andrej Demšar

++Štibernkovi

duše v vicah

 

PETEK, 6. 11.

+Alojz Demšar

++Žanovi (Kališe)

++Urhovi

++Bradeško

++starši Šolar in sinovi

++Berce (Kališe)

++Štefanovi

++Luznarjevi

++Markovič

duše v vicah

 

SOBOTA, 7. 11.

+Ivanka in Filip Rejc

+Rudi in Lojza Rejc

+Marija Sever

+Peter  in Doroteja Bertoncelj

++Kokalj

++Viharnik

++Gartner (Golica)

+Janez Šenk

+Marjan Kovačič

+Jože Kovač

+Milan Grden

duše v vicah

 

TOREK,  10. 11.

++Bitencovi (Ševlje)

+Franc Čufer

+Jure Prevc

+Lovro in Kristina Benedičič

++Jeralovi

++Brnovi

++Brcetovi

+mama Ana

+Agata Šter

++Oblakovi

++Čemažarjevi

duše v vicah

 

ČETRTEK , 12. 11.

+Maks Pustavrh

+Mateja Pustavrh

++Kajžarjevi (Zabrekve)

++Krušenkovi

++Magič

++Benedik

++Božič

++Frlan

++sodelavci

++starši Lavtar (Bukovica)

+brat

duše v vicah

 

PETEK, 13. 11.

++Tomažin (Topolje)

++Pintar (Češnjica)

+mož Tone

++Žakelj

++Mušič

++Ažbe

++Potočnik

++Lotrič

++Debeljak

duše v vicah

 

SOBOTA, 14. 11.

+Vinko Bernik in starši

++Blažovi (Topolje)

++Žanovi (Zabrekve)

+Tine Fejfar

+Tilka Fejfar

++Matevževi

++Štefanovi

++Ambruščevi

++Rafkovovi

+Brigita Demšar

+Katarina Benedičič

+Lovro Benedičič

duše v vicah

 

TOREK, 17. 11.

++Rihtaršič

++Kos

++Bešter

++Pavlicovi

++bratranca

+Jože Tušek

+Marija Tušek

+Matevž Tušek

++Lpinšarjevi

++Zalogarjevi (Rudno)

++Ištinovi

++Krznarjevi

duše v vicah

 

ČETRTEK, 19. 11.

++Kokalj

++Pegam

++Gartner

++Razinger

++Jovanovič

++Korošec

++Klepej

++Košir

++Jurko

++Žagar

++Šolar

++Megušar

++Demšar

duše v vicah

 

PETEK, 20. 11.

++Lovretovi

++Zejcevi

+Janez Fajfar

+Peter Thaler

++sorodniki Thaler

++Lazni

+Poldka Potočnik

+Danica Lešnik

+Franci Bešter

+Jakob in Elizabeta Bešter

+Milan Grden

duše v vicah

 

SOBOTA, 21. 11.

++Plajbovi

++Prevcevi

++iz družine Pollak

++iz družine Detela

+Cilka Rovtar

+Jaka Rovtar

+Franc in Ivanka Benedičič

++Tušek (Mesarjevi)

+Jože in Kristina Potočnik

duše v vicah

 

TOREK, 24. 11.

++Lovrinovi

++Vrhuncovi

++Jerasovi

++Pipkovi

duše v vicah