Župnijska karitas Selca Odkrivati dobro h kateremu smo poklicani in to si prizadevati uresničevati je temeljna naloga Župnijske karitas. Med nami so ljudje, ki pomoč potrebujejo, in so ljudje, ki radi pomagajo. V ŽK Selca nas je aktivnih 11 članic. Sodelujemo pri letnih srečanjih za starejše, zakonske jubilante, farni dan. Z mladimi izdelujemo adventne venčke in voščilnice. Če potrebujete pomoč, se lahko obrnete na gospoda župnika ali na tajnico Lili Tolar (031 309 730). Trudimo se majhne stvari delati z veliko ljubeznijo. Lili Tolarhttps://zupnija-selca.rkc.si/index.php/content/display/91