Oznanila, 33. navadna – 18. 11. 2018 &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; OZNANILA (BUKOV&Scaron;ČICA) &nbsp; 18. 11. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nedelja&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 33. nedelja med letom &nbsp; &nbsp;8h &ndash; &nbsp;Florijan Gregorc in g. Ivan Mihelič &nbsp; &nbsp; &nbsp; 19. 11. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Ponedeljek&nbsp; &nbsp; sv. Matilda, redovnica &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20. 11. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Torek&nbsp; sv. Edmund, kralj &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 21. 11. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sreda&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Darovanje Device Marije &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 22. 11. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Četrtek sv. Cecilija (Cilka), devica, mučenka &nbsp; &nbsp; &nbsp; 23. 11. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Petek&nbsp; &nbsp; sv. Klemen I., papež, mučenec &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FARNI ZAVETNIK &nbsp; &nbsp; 17h&nbsp; &ndash;&nbsp; na čast sv. Klemenu &nbsp; &nbsp; 24. 11. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sobota &nbsp;&nbsp; sv. Andrej Dung, duhovnik in drugi vietnamski mučenci &nbsp; &nbsp;17h&nbsp; &ndash; Francka Jelenc, obl. &nbsp; &nbsp; 25. 11. &nbsp; Nedelja&nbsp;&ndash; celodnevno če&scaron;čenje&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34. nedelja med letom &ndash; JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA &nbsp;&nbsp; 8h &ndash; &nbsp;Katarina Rant &nbsp;16h&nbsp; &ndash; Franc Gortnar &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; na čast sv. Klemenu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; za zdravje &nbsp; Danes popoldne ob 3-h bo v Selcih dekanijsko srečanje članov&nbsp; župnijski pastoralnih svetov. Vsi člani lepo vabljeni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Od danes do prihodnje nedelje bo potekal Teden zaporov z naslovom &raquo;Bližajmo se z zaupnostjo&laquo;. Namen tedna je pobuda za molitev in pospe&scaron;evanje zavedanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaporskega osebja in vseh tistih, ki zanje skrbijo. V petek bo ob 17. uri sveta ma&scaron;a ob godu sv. Klemena, na&scaron;ega farnega zavetnika. K sveti ma&scaron;i vabljeni vsi farani! V soboto bo romanje za kmete in kmetice. Odhod avtobusa s Če&scaron;njice&nbsp; bo ob 6.30. Avtobus bo pobiral po dolini, zavil bo tudi v Bukov&scaron;čico. Gremo na Dolenjsko. Ogledali si bomo kmetijo v Trebnjem,&nbsp; kjer pridelujejo seneno mleko in ga sami tudi predelujejo (degustacija), nato &scaron;e večjo kmetijo v &Scaron;entrupertu z okrog 160 glav živine. V Mokronogu bo sveta ma&scaron;a, po njej pa ogled sirarne z degustacijo sira. Sledi kosilo in nato &scaron;e ogled hribovske kmetije ter večerja na kmečkem turizmu in nato odhod domov. Cena romanja je 42 &euro;. V nedeljo je praznik Kristusa Kralja vesoljstva in bo za na&scaron;o župnijo praznik celodnevnega če&scaron;čenja Svetega Re&scaron;njega Telesa. Začetek bo s sveto ma&scaron;o ob 8. uri. Sklep bo ob 16. uri s sveto ma&scaron;o. Razpored če&scaron;čenja po vaseh: ob 9-ih: Lavtarski vrh, Čepulje; ob 10-ih: Bukov&scaron;čica; ob 11-ih: Knape; ob 12-ih: mladina in otroci; ob 13-ih: La&scaron;ko, Pozirno; ob 14-ih: Hrib, Dunaj; ob 15-ih: Strmica; ob 16-ih: sklep s sv. ma&scaron;o, ki ga bo vodil Bernard Rožman, kaplan v Železnikih. Vzemite si čas in se pridite zahvaljevat, slavit, prosit ali samo gledat, ne bo vam žal! (V Farnem listu je napaka!) Vzemite nov Farni list! V zakristiji lahko dobite za 2,50 &euro; Marijanski koledar, za 5,90 &euro; pa Pratiko. V&nbsp;nujnih primerih,&nbsp;kot je&nbsp;previdevanje&nbsp;bolnikov ali primer smrti, vas prosimo, da se obrnete na g. župnika v Selcih, tel.:&nbsp;&nbsp;0599-40877;&nbsp;&nbsp;GSM&nbsp;041/798 376, ali duhovnega pomočnika Antona Slabeta; GSM 031/487-449.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://zupnija-selca.rkc.si/index.php/content/display/77<![CDATA[Arhiv]]><![CDATA[Aktualna]]>