Cerkev Marije Pomočnice na Prtovču

Cerkev je bila iz kapele dograjena leta 1869. Kmalu je postala priljubljena božja pot.

V oltarju je slika Marije Pomočnice ljudskega slikarja Janeza Evangelista in kip svetnice kraljice. Na levi strani apside je slika svete družine: Jožef pestuje Jezusa, Marija pa sede prede. V steklenih omaricah ob strani sta voščena kipa Jezusa in Marije z Jezusom. Jezusa v stranskem oltarju je darovala kajžarica Urša iz Prtovča, ko se je v Ljubljani rešila iz vode.Cerkev je bila blagoslovljena na praznik Marijinega imena, 12. septembra 1929. Na obletnico praznuje soseska: Prtovč, Podlonk in Draboslovica.