Preskoči na vsebino


Zakaj pri darovanju vinu dodamo kapljico vode

Jezus je  za svojo nekrvavo daritev oziroma za daritev svete maše izbral  darova: kruh in vino. Tega ne sme nihče spremeniti. Ni pomembno, katere vrste vino je. Lahko je sladko, kislo, črno ali belo. Iz praktičnih razlogov,  da ni na belem prtičku,  s katerim mašnik čisti kelih, temnih madežev, se večinoma uporablja pri maši belo vino. Mora pa biti iz grozdja, ne iz drugih sadežev.

Ministranti kot predstavniki celotnega zbranega občestva prinesejo k oltarju kruh (hostije) in vino. Duhovnik v kelih nalije nekoliko vina, potem pa doda še kapljico vode.  Vsaka sveta maše je Jezusova in naša daritev. Bistvena je Jezusova daritev. On se pri vsaki maši ponovno daruje svojemu Očetu, le da v drugačni obliki, kot se je daroval na veliki petek na Kalvariji. Razlika je  v tem, da je bila kalvarijska  daritev samo enkrat, mašna daritev Jezusa nebeškemu Očetu pa se ponovi velikokrat.  Na Kalvariji,  v krvavi daritvi, je Jezus trpel grozne bolečine, pri mašni daritvi pa ne trpi. Vendar z vso ljubeznijo po duhovniku ponovi svojo daritev in jo izroči Očetu. Mašna daritev je  povsem enakovredna kalvarijski daritvi. 

Količina vina v kelihu simbolično predstavlja Jezusov del daritve, kapljica vode pa naš del daritve. Mi darujemo Bogu svojo ljubezen, svoje molitve, dobra dela, svoje odpovedi, delo, počitek; skratka vse, kar doživimo in delamo vsak dan, le greha ne moremo darovati. Prav je, da že doma, ali na poti v cerkev  ali tik pred mašo v cerkvi premislimo, kaj smo storili dobrega v dnevu ali tednu, ki je za nami, da lahko darujemo Bogu. Dobro je, če imamo v srcu stalno razpoloženje, da vse, kar storimo dobrega, vsak trenutek darujemo Bogu.

Ker je Jezusov delež daritve pri maši  neizmerno večji kot naš človeški, je v kelihu več vina, vode pa le kapljica, saj je naša »daritev« veliko manjša.  Kapljica vode, dodana vinu, tudi lepo izraža, da je to  tako Jezusova kot naša daritev.

Lokacija:
Print Friendly and PDF